Yönetim


Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EFE (Müdür)

Öğr. Gör. Faruk GÖKDEMİR (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Muammed ARDIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KURTULGAN

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ULU KALIN